Kontakty pro přijetí
pracovní dny 8:00-16:00

Marie Fouňová, DiS.

sociální pracovnice

739 686 251

poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová

vrchní sestra

605 937 869

vrchni@hospictachov.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

SEDMDESÁTKA
(nápis nad hlavním vchodem)
náměstí Republiky č.70
347 01 Tachov

 Transparentní účet

2400 723 426 / 2010 

(Fio banka)

Historie mobilního hospice v Tachově

Mobilní Hospic Sv. Jiří v Tachově začal poskytovat služby dne 6.1. 2016 jako provozovna Hospice Sv. Jiří, o.p.s. v Chebu

DSC00931

Samotná historie vzniku hospice v Tachově se začala psát již v průběhu roku 2015. Nositelkou myšlenky vzniku domácího hospice je Iva Csanálosi, která společně s Lucií Davidovou a ředitelkou chebského hospice Alenou Votavovou začaly nejen díky podpoře správní rady hospice pomalu skládat jednotlivé dílky. Přípravy byly náročné a zahrnovaly mnoho strávených hodin a dnů nad nezbytnou legislativní a administrativní přípravou, zajištění prostor pro zázemí hospice, odborného personálního obsazení, materiálního zabezpečení. A v konečné řadě také samozřejmě získávání finančních prostředků na vznik a chod hospice v Tachově.

V první polovině roku 2015 proběhla propagační kampaň, která měla za cíl informovat veřejnost o záměru založení mobilního hospice na Tachovsku. Pro veřejnost se zpřístupnily webové stránky a facebookový profil. V průběhu celého roku se uskutečnily různé benefiční akce např. přednášky, besedy, kulturní akce, sbírka oblečení,bazárek oblečení, výstavy a koncerty na podporu financování hospice. Protože služby specializované paliativní péče nejsou  hrazené z veřejného zdravotního pojištění, bylo třeba získat dostatek prostředků na chod hospice.  V druhé polovině roku 2015 jsme se tedy soustředily na oslovování potencionálních partnerů ze stran firem, obcí a institucí v okolí Tachova. Ke konci roku jsme měli zajištěný kompletní hospicový tým, který byl složen ze dvou odborných lékařek, sedmi zdravotních sester, sociální pracovnice, psycholožky, duchovního a dobrovolníků.

Jsme velmi vděčni za pomoc ředitelky Aleny Votavové, DiS. a celého chebského týmu, bez nich bychom to měly o mnoho těžší.

 

Mobilní Hospic Sv. Jiří