Kontakty pro přijetí
pracovní dny 8:00-16:00

Marie Fouňová, DiS.

sociální pracovnice

739 686 251

poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová

vrchní sestra

605 937 869

vrchni@hospictachov.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

SEDMDESÁTKA
(nápis nad hlavním vchodem)
náměstí Republiky č.70
347 01 Tachov

 Transparentní účet

2400 723 426 / 2010 

(Fio banka)

Poslání a cíle Hospice Sv. Jiří

Komplexní informace o  obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří (Správní orgány, dokumenty, atd.) najdete zde.

Hospic Sv. Jiří Tachov

Naše poslání je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

 

Motto Hospice Sv. Jiří

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku…
… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…“
(Jan Twardovski)

 

Vize Hospice Sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími.

Odborným jazykem vyjádřeno, chceme spolu s ostatními v naší společnosti spoluvytvářet takový zdravotně-sociální systém, který:

 • zahrnuje vzájemně spolupracující a návaznou terénní, stacionární, ambulantní i lůžkovou paliativní péči;
 • je chápán jako nástroj podpory přirozených procesů lidského života respektující jeho nedotknutelnou hodnotu a důstojnost ve všech jeho fázích od početí až do přirozené smrti;
 • umírajícím lidem a jejich rodinám poskytuje takové všem dostupné prostředky, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti (léčba fyzické bolesti), pokojně (hledání východisek z psychické bolesti), smířeně (podpora sociálních vztahů) a smysluplně (duchovní doprovázení).

 

Hodnoty Hospice Sv. Jiří

 • podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb
 • úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích
 • respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci
 • lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou
 • partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou
 • týmová práce multidiscipli­nárního týmu

 

Dlouhodobé cíle Hospice Sv. Jiří

Své poslání chce Hospic dlouhodobě naplňovat následujícími způsoby:

 • Poskytování služeb mobilní hospicové paliativní péče
 • Podpora rodin či nejbližšího okolí příjemců hospicové paliativní péče
 • Spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními v oblasti působení
 • Rozvíjení osvěty a vzdělávání v oblasti péče o umírající