Kontakty pro přijetí
pracovní dny 8:00-16:00

Marie Fouňová, DiS.

sociální pracovnice

739 686 251

poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová

vrchní sestra

605 937 869

vrchni@hospictachov.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

SEDMDESÁTKA
(nápis nad hlavním vchodem)
náměstí Republiky č.70
347 01 Tachov

 Transparentní účet

2400 723 426 / 2010 

(Fio banka)

Sv. Jiří

O nás – proč sv. Jiří ?

I v českých zemích je sv. Jiří oblíbeným světcem. Je mu zasvěceno mnoho kostelů i kostelíků, je symbolem dobra bojujícím se symbolem zla – drakem.

A zdá se, že ten dnešní Jiřího drak, „drak umírání“, nemá jen jednu hlavu, ale hned hlavy čtyři. Existují totiž čtyři druhy bolesti, které běžně rozlišuje dnešní paliativní péče:

  • bolest fyzická či tělesná (tu lze rozpoznat asi nejsnáze a dnes i velmi účinně tišit prostředky rozvinuté paliativní medicíny);
  • bolest duševní či psychická (pocitový komplex zahrnující otřes, otupělost, stres, strach, hněv, smutek, smlouvání, úzkost či deprese);
  • bolest sociální či vztahová (spojená s předtuchou ztráty nebo i skutečným odloučením od rodiny, od nejbližších, od přátel či spojená se ztrátou společenské role nebo s různým nesmířením);
  • bolest spirituální či duchovní (spočívající v utrpení spojeném s odcizením od našeho nejhlubšího já, často prožívané jako strach z neznáma a jako pocit ztráty či nenalezení smyslu života).
  • postupně se nám ale ukázalo, že tento drak má překvapivě ještě i hlavu pátou, představující bolest finanční.  Současná legislativa totiž bohužel neumožňuje hradit provoz mobilního hospice z veřejného zdravotního pojištění, a tak je naše služba zatím závislá na darech a grantech.

V českém kalendáři si sv.Jiří připomínáme 24. dubna. Za obecné zlo si můžeme představit zlo bolestí, osamocení a strachu, kterým jsou vystavení umírající a ihned pochopíme proč by sv. Jiří mohl být i patronem hospice.