Kontakty pro přijetí
pracovní dny 8:00-16:00

Marie Fouňová, DiS.

sociální pracovnice

739 686 251

poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová

vrchní sestra

605 937 869

vrchni@hospictachov.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

SEDMDESÁTKA
(nápis nad hlavním vchodem)
náměstí Republiky č.70
347 01 Tachov

 Transparentní účet

2400 723 426 / 2010 

(Fio banka)

Mobilní hospic Tachov

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., ukončuje činnost v provozovně náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov ke dni 31. 8. 2022.

V případě potřeby péče o nevyléčitelně nemocné se obracejte na domácí péči a na sociální služby na Tachovsku na odkaze

ZDE

Zdravotní služby naleznete také na odkaze

ZDE

Seznam zdravotních a sociálních služeb bude v září aktualizován o novou službu domácí paliativní péče, a to o Domácí hospic Západ, z.s., který od září naleznete v seznamu služeb

ZDE

Domácí hospice poskytují domácí péči ošetřovatelskou a paliativní a úzce se specializují na tuto činnost za pomoci multidisciplinárního týmu, díky kterému tak zabezpečují profesionální péči o nevyléčitelně nemocné a zajišťují pomoc pro jejich osoby blízké. 

 

Image00001

 

     Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, aby mohli prožít závěr života se svými nejbližšími a doma…

Abychom si pak mohli říci:

“ Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku…

… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…“
(Jan Twardovski)

Hospic Sv. Jiří Tachov

Umírajícím lidem a jejich rodinám poskytujeme takové služby, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti, dalších tělesných obtíží, důstojně a pokud možno pokojně a s pocitem smíření.