Kontakty pro přijetí
pracovní dny 8:00-16:00

Marie Fouňová, DiS.

sociální pracovnice

739 686 251

poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová

vrchní sestra

605 937 869

vrchni@hospictachov.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

SEDMDESÁTKA
(nápis nad hlavním vchodem)
náměstí Republiky č.70
347 01 Tachov

 Transparentní účet

2400 723 426 / 2010 

(Fio banka)

Jak to chodí v hospici

Kontaktujte naši sociální pracovnici Marii Fouňovu, DiS.  v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 739 686 251 nebo emailem na poradna@hospictachov.cz.

Po předchozí telefonické domluvě se pak můžete sejít v kanceláři  na náměstí Republiky 70 v Tachově.

 

Jak probíhá hospicová péče:

 • vyplnění žádosti o přijetí do péče
 • příjezd lékaře, registrované sestry, sociální pracovnice ke klientovi domů
 • vybavení domácnosti potřebnými pomůckami zdarma (elektrické polohovací lůžko, pomůcky proti dekubitům atp.)
 • plánované návštěvy a 24 hodinová pohotovost zdravotních sester, návštěvy lékařek
 • po úmrtí sestra přivolá koronera a upraví zemřelého
 • navazuje péče o pozůstalé (pozůstalostní návštěva, nabídka služeb psychologa, duchovního, sociální pracovnice)

 

Žádost a přijetí

Žádost o přijetí do mobilního hospice lze uskutečnit:

 • po předchozí telefonické domluvě osobně v kanceláři hospice – na náměstí Republiky 70, Tachov
 • u vás doma – přijdeme za vámi, po telefonické domluvě, spolu vyplníme žádost a probereme vše potřebné

Po podání žádosti – nebo během této chvíle pokud jsme u vás doma – proběhne zhodnocení, zda splňujete kritéria pro příjem:

 • nevyléčitelné onemocnění v konečném stadiu
 • máte zajištěnou  celodenní přítomnost pečující osoby (vy, jiní rodinní příslušníci či přátelé)

Pokud nebudeme moci vyhovět žádosti, určitě se vám vynasnažíme v maximální míře pomoci, doporučením jiné vhodné služby (např. domácí péče, asistenční služby,lůžkového hospice atp.), a předáním kontaktu na adekvátní osoby či instituce.

Po úspěšném zhodnocení žádosti se s vámi domluvíme na příjmové návštěvě, kterou provádí lékařka a zdravotní sestra. Lékařka prostuduje zdravotní zprávy, prohlédne klienta a prokonzultuje s ním (případně s pečujícími, pokud klient nemůže již sám komunikovat) jeho obtíže, potřeby, přání a stanoví rozsah péče a medikaci. Sestra zavedeme zdravotnickou dokumentaci, proškolí rodinu a domluví s Vámi další postup a návštěvy.

Sociální pracovnice  s vámi sepíše Smlouvu o poskytování služeb mobilního hospice, vysvětlí vám všechny náležitosti. Poté provede sociální šetření, může s vámi vyplnit příspěvek na péči a poskytnout rady v sociální oblasti a komunikaci s úřady. Popovídá si s klientem nebo pečujícími o jeho přáních a  potřebách.

Průběh péče

Návštěvy sester,  lékařek a ostatních členů týmu jsou plánovány  dle  aktuálních a individuálních potřeb nemocného a jeho blízkých.

Naše lékařky (atestované v oboru onkologie, interna, algeziologie)  jsou k dispozici:

 • na příjem – celková prohlídka, prostudování zdravotních zpráv, stanovení péče a medikace
 • na kontrolní plánované návštěvy, konzultace zdravotního stavu či medikace, 
 • komunikace s lékaři specialisty a praktickými lékaři

Kvalifikované zdravotní sestry jsou k dispozici:

 • pro plánované návštěvy převazy, podávání s.c. (podkožních) infuzí, cévkování mužů a žen, proplach portu, SOS léky, proškolení rodiny ve zvládání hygieny, ošetřování, polohování a zacházení s kompenzačními pomůckami, podpora a asistence po úmrtí
 • telefonické konzultace
 • akutní návštěvy
 • komunikace s lékaři specialisty a praktickými lékaři

 

Hospicová péče po úmrtí klienta:

Zdravotní sestra zajistí přivolání lékaře – koronera. Na přání pozůstalých pomůže s rituálním omytím a obléknutím klienta . Rodinu dle jejich tradic doprovází v důstojném rozloučení až do příjezdu pohřební služby.

Ale ani tím ještě péče nekončí, hospicový tým je k dispozici pozůstalým i v následujících týdnech a měsících. Každý truchlí jinak, a proto mohou pozůstalí i nadále využívat poradenství sociální pracovnice, poradkyně pro pozůstalé a služby hospicového duchovního.